امروزه با پیشرفت تکنولوژی، دیگرنیاز به 1 یا 2 ماه وقت صرف کردن جهت دریافت نامه دوست خود ازآن طرف آب ها ندارید. بلکه امروزه با داشتن یک صندوق پستی الکترونیکی می توانید در کمتر از چند دقیقه نامه های خود را برای دوستانتان ارسال ویا دریافت کنید.

درحال حاضر برای اینکه بتوانید مدیریتی صحیح بر روی ایمیل های خود داشته باشید، نرم افزارهای کاربردی متعددی ازسوی کمپانی های بزرگ ارائه شده است تا کار با ایمیل ها برایتان سهل وآسان ترشود، یکی ازمعروفترین آنها نرم افزارoutlook  ارائه شده توسط کمپانی مایکروسافت می باشد.

شرکت داده نگاری آوین با توجه به اهمیت ایمیل ها دردنیای امروزی سرویس هایی را ارائه می دهد تا درصورت ازدست رفتن اطلاعات ایمیل های شما، امکان بازیابی آن وجود داشته باشد.

  توانائی ها درامربازیابی اطلاعات ایمیل

  • بازیابی وترمیم ایمیل های مربوط به برنامه Microsoft outlook express درمواردی که فایل ها پاک شده اند ویا اینکه آسیب دیده اند.
  • بازیابی وترمیم ایمیل های مربوط به برنامه  Microsoft outlook office وبازگرداندن ویا ترمیم فایل های  ( pst & ost )

اگرشما کاربرگرامی مطمئن نیستید که کدام یک ازراه حل های ما، می توانید مشکل شما را حل کند می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

Top