امروزه از دست رفتن اطلاعات در شرکت های کوچک و بزرگ می تواند میلیون ها تومان خسارت در بر داشته باشد،از این رو شرکت ها برای انجام کارهای خود و نگهداری اطلاعات،از سرورها استفاده میکنند،اما با این حال امکان از دست رفتن اطلاعات از روی سرورها امری اجتناب ناپذیر بوده که ممکن است شرکت ها با آن روبرو شوند.از اینرو شرکت داده نگاری آوین سرویسی را فراهم آورده است تا در صورت بروز چنین مشکلاتی به کمک شما کاربران گرامی بشتابد.

توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات سرور

با توجه به امکانات فراهم شده در شرکت داده نگاری آوین راه حل های مختلفی جهت بازگرداندن اطلاعات از روی انواع سرور ها مهیا می باشد.

راه حل های بازیابی اطلاعات سرور

شرکت داده نگاری آوین راه حل های مختلفی جهت بازیابی اطلاعات از روی سرور ها در اختیار کاربران گرامی قرار میدهد که این راه حل ها برای هر نوع سروری با هر نوع پیکر بندی و هر گونه شرایطی مهیاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- هر نوع سرور با هر نوع پیکربندی Raid

- هر نوع سیستم عامل سرور((windows , Linux , Unix,…..

- هر نوع دلیل از دست رفتن اطلاعات (از موارد ساده گرفته تا موارد پیچیده که در شرایط خاص اتفاق می افتند مانند:ویروسها،نوسانات برق،آسیب های منطقی یا فیزیکی و.....)

متخصصان شرکت داده نگاری آوین آماده ارایه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات در سرورها بر خورده اید.

Top