بازیابی اطلاعات از روی نوارهای مغناطیسی در مواردی که اطلاعات بدلیل مختلف چون:ایرادهای نرم افزاری یا ایراد درBackup گیری و یا حتی ایرادهای فیزیکی نوارها،از دست رفته باشد قابل بازیابی می باشد

شرکت داده نگاری آوین ،قبل ازعملیات بازیابی توسط لیستی ،دیتای قابل بازیابی را به مشتریان اطلاع داده و از آنها جهت ادامه عملیات اجازه خواهد خواست .

دلایلی که باعث می شود اطلاعات نوار مغناطیسی از بین برود:

- ایرادهای کاربردی: استفاده نادرست و یا درست جابجا نکردن نوار مغناطیسی، و یا اشتباه فرمت کردن

- آسیب های فیزیکی:شکستن نوار،پاره شدن و آسیب هایی مثل سوختن،خیس شدن و...

- به روزرسانی نرم افزارها :به روز رسانی نرم افزارها ممکن است باعث شود که دیگر اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی قابل خواندن نباشد.

متخصصان شرکت داده نگاری آوین آماده ارایه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی برخورده اید

Top