هزاران عکاس حرفه ای و کاربرانی که از دوربین های دیجیتالی استفاده می کنند به سرویس های ارایه شده جهت بازیابی عکس های دیجیتالی از روی کارت های حافظه،توسط شرکت داده نگاری آوین اطمینان داشته و از مشاوره تخصصی این شرکت در این زمینه استفاده می کنند.با استفاده از سرویس های شرکت داده نگاری آوین شما می توانید در هر زمانی عکس های دیجیتالی از دست رفته خود را بازیابی کنید.چه این عکس ها بطور اتفاقی از روی دوربین شما پاک شده باشند و یا اینکه درایو دوربین شما Crash کرده باشد و یا اینکه کارت حافظه شما فرمت شده باشد یا آسیب دیده باشد.

این مرکز در ابتدا پس از بررسی قطعه شما گزارشی از عکس های دیجیتالی قابل بازگرداندن به شما میدهد تا کاربران به راحتی بتوانند تصمیم بگیرند و پس از آن اطلاعات درخواستی بازگردانده می شود.سرویس های ارایه شده توسط این مرکز راه حل های مختلفی راجهت بازگرداندن تصاویر دیجیتالی شما از انواع مدیا های ذخیره سازی ((Hard, flash, cardو... به ارمغان آورده است.

علل عمومی از دست رفتن عکس های دیجیتالی

- فرمت شدن:( formatting)فرمت کردن ناخواسته یک flash card ویا ذخیره سازدیگری از این قبل که روی آن تصاویر زیادی وجود داشته است باعث از دست رفتن اطلاعات می شود.

- نوشتن دوباره:(Overwriting)ذخیره کردن تصاویر دیجیتالی جدید گرفته شده توسط دوربین برروی عکس های قبلی باعث از دست رفتن عکس های قبلی می شود.

- آسیب فیزیکی:شکاف برداشتن ، خم شدن و یا شکستن flashها باعث می شود که تصاویر دیجیتالی ذخیره شده بروی آنها غیر قابل خواندن شوند.

- آب خوردگی(Water Damage):آب خوردگی باعث آسیب دیدن قطعه ذخیره ساز شده و هر چه وسعت آن بیشتر باشد امکان بازیابی تصاویر کاهش می یابد.

بازیابی عکس های دیجیتالی

با توجه به امکانات و تخصص موجود در شرکت داده نگاری آوین امکان بازیابی تصاویر دیجیتالی در شرایط زیر امکان پذیر است:

- بازیابی تصاویر دیجیتالی از روی مدیاهایی همچون (flash card, hard)که به واسطه اشتباه کاربر بطور سهوی پاک شده ویا فرمت گردیده اند.

-بازیابی تصاویر دیجیتالی از روی مدیاهایی که بدلایل خرابی های فیزیکی قابل دسترسی نمی باشند.

Top